Förmågor idag och imorgon, ÖB Micael Bydén på Rikskonferensen Sälen, den 9 januari 2017, forsvarsmakten.se

…Vi är nu ett år in i försvarsbeslutet och vi går på hög växel. Vi har tagit viktiga steg i arbetet med att öka tillgänglighet, beredskap och krigsduglighet i våra krigsförband. Vi har genomfört ett större antal beredskapskontroller och flera nationella och internationella övningar, inom respektive stridskraft och på operativ nivå. Vi har genomfört behovsanpassade repetitionsutbildningar med pliktinkallad personal. De har visat att det går snabbt att höja nivån och återta förmåga också under en kort utbildningsperiod. Vi når inte rekryteringsmålen, men andelen rekryter som fullföljer den nya grundutbildningen har ökat…

Försvarsmakten har länge påtalat effekterna av att vi inte fullt ut kompenseras för kostnadsutvecklingen, framför allt ökade materielkostnader. För oss innebär det minskad köpkraft. Vi arbetar ständigt med att hantera detta. Urholkningen innebär likväl att jag med nuvarande inriktning inte har möjlighet att vidmakthålla alla de förmågor som krävs bortom 2020…

För det tredje utgår vi fortsatt ifrån att Sverige skulle påverkas av en konflikt i vårt närområde, även om sannolikheten för ett enskilt militärt angrepp mot landet är låg. Sådant är vårt geostrategiska läge. Våra försvarspolitiska samarbeten – med Finland, andra nordiska och baltiska grannar, USA, Nato och andra – bidrar till att stärka vår tröskeleffekt. Läs talet