Höjd militär beredskap på västkusten och i Öresund, sverigesradio.se

Det är inte bara på och omkring Gotland som Försvarsmakten stärkt närvaron inför den ryska storövningen Zapad-21.

Den senaste tiden har marina förband från Blekinge också ökat närvaron i Öresundsregionen och på västkusten. Det är korvetter, amfibieförband och landbaserad sjömålsenhet från länet som deltar i förstärkningen.

”Västkusten är viktig för hela Norden med Göteborgs hamn och den intransport av varor som måste ske där oavsett konfliktnivå och sedan infarten via Bälten och Öresund in i Östersjön är centrala och kommer vara ännu mer centrala om det skulle bli en konflikt”, berättar Jimmie Adamsson som är informationschef på Tredje Sjöstridsflottiljen. Läs artikel