Vilka är vi?

Utgivarna

För några dagar sedan blev en av utgivarna tillfrågad av en högt uppsatt medlem av den svenska regeringen vilken organisation, som står bakom vår sajt. Han fick svaret: Det finns ingen organisation. Vi är tre utgivare plus två rådgivare. Vi har ingen ekonomi, inga intäkter – för att täcka utgifter tar vi i förekommande fall ur egen ficka.

Detta är alltså ingen föreningsdriven, utan en individuellt driven verksamhet. Den är inte heller kommersiellt driven, inte ”lönsam”. De tre utgivarna är förmodligen raka motsatsen till så kallade influencers. Vi har inga prenumeranter och säljer inte heller annonsutrymme. Vi kan inte betala för utifrån kommande bidrag.

Däremot välkomnar vi sådana. Både originalbidrag – sådana har förekommit – och förslag till länkar – sådana plockar vi upp många varje dag, och så väljer vi bland dem, utifrån intresse-, relevans- och aktualitetskriterier. Vi tycker om att bli citerade men inte om att bli kopierade utan tillstånd. Vi tar gärna emot tips på litteratur och evenemang (möten, seminarier).

Vi återger också historiskt värdefulla dokument.

Allt material publiceras på originalspråken, och det betyder i nästan samtliga fall engelska eller något av de tre skandinaviska språken. En del kan vara översatt från originalkällor, men vår egen översättningskapacitet är tyvärr begränsad.

Sajtens policy framgår av ett dokument i tio punkter, som vi för upp ett par gånger om året.

Kommentarsfält avstår vi ifrån. Då får man hellre skriva ett självständigt inlägg för redaktionell granskning av utgivarna. (Vi avstår också från foto-byliner – ett otyg.)

Ja, allt det här hann inte bli sagt till statsrådet, men om han läser detta (vilket han borde), så vet han mera nu.

 

Utgivare: Rolf Andersson, Anders Björnsson, Lars-Gunnar Liljestrand

 

Not: Tio punkter för fred, frihet och fosterlandsförsvar finns att läsa här.