Historien revideras för att byta svensk säkerhetspolitik, dagensarena.se

Dan Andersson, före detta chefekonom på LO

Sättet som nu historien används för att motivera en anslutning till Nato är häpnadsväckande. De borgerliga vill inte ens ta ansvar för egna politiska insatser. Beslut som innebär kursbyte i säkerhetspolitiken ska ske med största möjliga demokratiska förankring och inte styras av elitens agenda. Kortsiktighet och förnekelse av erfarenheter följer av nyliberalers värld.
Väljarna ska ha möjlighet att rösta för den inriktning de vill ha av välfärden samt av säkerhetspolitiken utan att ett riksdagsval enbart handlar om Nato. […]

Statsminister Magdalena Andersson (S) säger i Göteborgsposten den 4:e mars: ”Det är väldigt oklart vad ett Natomedlemskap skulle få för effekter i det här läget. Det är inte säkert att det skulle gynna den svenska säkerheten.”
Med det uttalandet knyter Andersson an till hur folkrättsjuristen Östen Undén (S), utrikesminister under många år, tänkte under tidigt 40-tal. En svensk intervention i det finsk-ryska kriget skulle medföra att Sverige blev, ”en tummelplats” för ”stormaktsintressen.” Läs artikel