Vi är en buffertzon! kristianstadsbladet.se

Torgny Henriksson, fd överste

[…] Att fritt komma ut på världshaven har alltid varit viktigt för det instängda Ryssland. Här spelar Svarta havet (Krim) och Östersjön (Kaliningrad) en viktig roll. Skulle Sverige (och Finland) ansöka om medlemskap i Nato skulle Ryssland uppfatta detta som ett hot och vi skulle kunna hamna i samma situation som Ukraina. Vår säkerhet och stabiliteten i Norden skulle kraftigt försämras.

Jag vill påstå att jag har god insikt i hur USA och Nato tänker. Under min yrkesverksamhet deltog jag bland annat i ett antal årliga möten i Nato-högkvarteret i Bryssel inom ramen för Sveriges PFP (Partnership for Pease) samarbete. Genomgick Nato CJTF (Combined Joint Task Force) kurs i Brunssum Nederländerna. Var chef för det svenska deltagandet i Nato:s storövning Strong Resolv i Polen med mera.

Låt Sverige hålla fast vid doktrinen ”Alliansfrihet i fred syftande till neutrallitet i krig”. Det gynnar fred och stabilitet i vår del av världen bäst. Läs artikel