Hemliga dokumenten visar hål i försvarets ekonomi, svd.se

Sveriges krigsduglighet drabbas negativt av bristerna i försvarsekonomin – om det inte tillförs mer pengar så snabbt som möjligt. Det menar försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) efter att ha tagit del av tidigare hemligt material.

– Vi kan konstatera att vi har 3,5 år kvar av den här försvarsbeslutsperioden. För varje dag som går utan att man gör något åt den här urholkningseffekten på 6,5 miljarder innebär det att neddragningarna kommer att bli mer och mer dramatiska, säger Widman till SvD.

På SvD:s begäran har regeringen sekretessprövat dels en hemlig bilaga till Försvarsmaktens budgetunderlag för 2018, dels remissvar från försvaret efter krav på förtydliganden från försvarsminister Peter Hultqvists departement. Läs artikel