Helikopter 14 görs klar för ubåtsjakt, blt.se

De första Helikopter 14 levererades till Kallinge i januari 2016. Nu utrustas de med teknik för ubåtsjakt. Försvarsmakten ska nu ta tillbaka förmågan som fanns tidigare. I dag har helikopterflottiljen i Kallinge fem Helikopter 14. Ställföreträdande chefen Knut Persson säger att sonarutrustningen ska genomgå operativ evaluering under hösten. Efter det ska de godkännas för att sedan användas aktivt.

– Dip-sonarerna kan sänkas ned i vattnet och lyssnar av ljud via mikrofonen, säger han…

Tekniken gör att man kan komma närmare föremålet och få en bild av det. Det innebär att föremålet kan klassificeras direkt. Även sonarbojar kommer att placeras ut. Dessa ska kunna plockas upp och läsas av både inom helikopterflottiljen och av marinens fartyg. Läs artikel