”En ny Öresundsförbindelse ökar Sveriges säkerhet”, Csaba Perlenberg, Expressen

Inget land är starkare än sin svagaste länk. Öresundsbron har stärkt Sydsverige – men har också gjort oss sårbara. Allan Widman (L) välkomnar en ny Öresundsförbindelse…

Det senaste året har säkerhetsläget i Sydsveriges närområde varit i blickfånget, bland annat genom Karlskronas agerande kring den gasledningen Nordstream II av ryska Gazprom. En dragning i närheten av Sverige samt förvaring av gasrören under konstruktion belyste Blekinges betydelse för Sveriges marin men även flygförsvar. Även om gasledningen kommer bli av, aviserar försvarsutskottets ordförande tillika riksdagsledamoten från Malmö Allan Widman (L) att Sverige är på väg att få ett nytt verktyg för att möta de säkerhetspolitiska utmaningarna med Nordstream II.

– Jag har i tio års tid drivit frågan om en angränsande zon. Det innebär i korthet att man flyttar ut territorialgränsen från 12 till 24 sjömil. Och i den här tilläggszonen har Sverige rätt att ingripa mot olika slags förseelser. Läs kröniken