Har ubåtarna en framtid med Hultqvist? blt.se

Carl-Vincent Reimers, ledarskkribent

När regeringen, Saab och Försvarets materielverk 2014 gjorde upp för att ta över ubåtsvarvet i Karlskrona från tyska Thyssen Krupp sågs det som en tydlig markering från statens sida att säkra framtiden för svenskproducerade ubåtar. Men vad har hänt sen dess?

Nyligen kunde BLT berätta att det finns risk för att de två ubåtarna av Blekinge-klass (tidigare A26) som beräknas levereras 2024-25 kan komma att bli försenade. Men oavsett när de nya ubåtarna kan sjösättas har staten duckat för frågor som rör ubåtsverksamhetens långsiktiga framtid. Att den ekonomiska situationen var allvarlig för varvet blev tydligt redan 2019 när det blev klart att den uteblivna exporten av den nya ubåtsklassen skulle göra notan för de två ubåtarna minst en miljard dyrare för staten. Inte blev det klarare året därpå när försvarsminister Peter Hultqvist (S) besökte riksdagens försvarsutskott för att informera om anskaffningen då allt som sades belades med sekretess. Läs artikel