Peter Hultqvist undertecknade gemensam nordisk avsiktsförklaring med USA för fortsatt stöd till Arctic Challenge Exercise, regeringen.se

Den 17 februari undertecknade försvarsminister Peter Hultqvist och hans förvarsministerkollegor i Danmark, Finland och Norge en avsiktsförklaring (Letter of Intent on Maintaing the ACE at High Quality Flag Level) tillsammans med USA vilken bekräftar fortsatt engagemang i den nordisk-amerikanska flygvapenövningen Arctic Challenge Exercise (ACE).

Det amerikanska bidraget är avgörande för att  flygvapenövningen ska kunna upprätthålla både en tillräcklig storlek och komplexitet för att kunna räknas som en så kallad flaggövning. Avsiktsförklaringen är ett tydligt uttryck för ambitionen att ACE ska bibehålla sin status som övning på flaggnivå och därigenom fortsatt vara en av Europas största flygövningar på den nivån. Läs pressmeddelande

Letter of Intent med USA finns att läsa här.