Har Russland ilandsatt en styrke med spesialsoldater på Svalbard? nordnorskdebatt.no

Oddvar Nygård

I forrige uke meldte nettstedet «Aldrimer.no» følgende: «Taktiske innsatsgrupper av russiske spesialsoldater har de siste dagene operert på norsk jord, både på Svalbard og fastlands-Norge. Spesialstyrkeoperatørene har utført rekognosering mot nøkkelobjekter og kritisk infrastruktur. Operatørene har også utplassert tekniske monitoreringssystemer og sensorplattformer».

Hvorfor har da ingen andre norske medier – så langt jeg har kunnet registrere – fulgt opp denne nyhetsbomben fra « Aldrimer.no» med et eneste ord? Hvorfor er NRKTV2, Aftenposten, VG, Nordlys, med flere, fullstendig tause om denne sensasjonelle saken? Forklaringen ligger i dagen: «Aldrimer.no» blir av de fleste norske redaksjoner ansett som upålitelig og spekulativ. Det faktum at Kjetil Stormark, som styrer nettstedet og har skrevet denne oppsiktsvekkende nyhetssaken, har som regel ingen åpne kilder for sine avsløringer. Heller ikke denne gang.  Stormark henviser kun til «allierte kilder», «allierte etterretningsrapporter» og “forsvars- og etterretningskilder fra tre forskjellige land». […]

Dersom Kjetil Stormarks fortelling om russiske spesialsoldater som grovt krenker Norges suverenitet på Svalbard bare er oppspinn, kunne jo ansvarlige myndigheter bidra til å avsløre Stormarks manglende seriøsitet en gang for alle. Når så ikke skjer, vokser selvsagt mistanken om at det ikke bare er dårlig funderte konspirasjonsteorier han farer med.

Dersom det i ettertid skulle vise seg at russerne faktisk har brutt folkeretten ved å begå en overlagt militær provokasjon på norsk territorium, og dette har blitt dysset ned og forsøkt hemmeligholdt, er det mer enn ett hode som bør rulle. Läs artikel