Anders Ferm, före detta ambassadör och chefredaktör, 1938-2019

Utgivarna

Anders Ferm gick med vässad penna. Den kom väl till pass under tiden som sekreterare i Palmekommissionen men också när han skrev ledare i Arbetet, som av många sågs som socialdemokratins huvudorgan. Även som chef för partiförlaget Tiden hade han blick för kvalitet, språklig som intellektuell. Både Arbetet och Tiden har gått i graven, och nu är det Anders Ferms tur.

Som utrikespolitiker och diplomat värnade han den svenska traditionen av neutralitet och alliansfrihet, fostrad som han var i Tage Erlanders statsrådsberedning och i besittning av gedigen historisk kunskap, vilket gjorde honom till en obönhörlig kritiker av dagsländor och struntprat. Han blev alltmer skeptisk till det egna partiets säkerhets- och utrikespolitiska omorienteringar, och sitt missnöjd luftade han med espri och elegans också på denna sajt.

Ferm medverkade i antologin Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! (2014). Vi återpublicerar här ett av hans tänkvärda inlägg.

Kan man lita på Nato?

Jag har lovat att tala en stund om Nato och jag ska göra det utifrån en rapport från utredningen om Sveriges internationella försvarspolitiska samarbeten. Den är skriven av Thomas Bertelman från UD och Åsa Anclair från försvarsdepartementet och utredningen tillsattes av försvarsministern i Reinfeldts högerregering i december 2013 med instruktion att bli klar i oktober 2014, alltså efter valet. Utredningen har beteckningen Fö 2013:b och är ett beställningsverk av Reinfeldts högerregering med uppdrag att bereda vägen för svenskt medlemskap i Nato. Läs artikel