Här övar 2 500 soldater – på krig, corren.se

2018 års största arméövning pågår för fullt vid Kvarns övningsfält. 2 500 deltagare är engagerade i övningen där tolv olika förband deltar.[…]

Markstridsskolan, Livgardet och Ledningsregementet är några av förbanden som deltar i den omfattande arméövningen.

– Trupperna får träna tillsammans på grund av att vi vill skapa en höjd tröskeleffekt, säger Johan Lindgren.

– Målsättningen är att stärka Försvarsmakten. Därför vill vi gå tillbaka till ett nationellt försvar för att avskräcka eventuella angripare, säger Johan Lindgren och fortsätter:

– Omvärldsläget är inte som det var för några år sedan. Just nu ser vi oroligheter i flera länder. Därför är det viktigt att vi arbetar för att återta vår ställning. Läs artikel