Har man spurt det Norske folk om det er greit å legge ned Forsvaret? finnmarksposten.no

…Heimevernet reduseres fra 42 000 mannskaper til 35 000 mannskaper.

Alle styrkene som her er nevnt, skal enten skal nedlegges eller reduseres, og ellers er jo alt annet av kystfort og avdelinger i Nord-Norge nedlagt de siste 25 årene.

I 1990 hadde man 200.000 soldater i Troms, mens i dag er det snakk om 2-3 tusen. Når 2.bataljonen blir nedlagt blir det enda færre. Til sammenligning: Mens vi har en hær på 3 600 (nettopp opplærte) soldater + 35 000 HV-soldater, har Finland en 16 000 mann stående hær pluss 230 000 i mobiliseringshæren. Vi bruker 60 % av forsvarsbudsjettet til administrasjon mens Finland bruker 12 % av budsjettet til administrasjon.

Det Finske forsvarsbudsjettet er under halvparten av Norges. Hvorfor går forsvarsledelsen inn for alle disse nedleggelsene?…

Men samtidig, har man dermed avgjort at vi ikke kan ta imot flyhjelp fra NATO i krise/krig, og denne hjelpen må man ta imot på Østlandet, som da medfører at Nord-Norge ligger åpen og uten forsvar.

Resultatet av dette er at man mister luftherredømme over Nord-Norge og havområdet utenfor, og da mener politikerne og forsvarsledelsen at vi likegodt kan ofre Nord-Norge, ved et angrep, og eventuelt ta det tilbake når NATO kan komme oss til hjelp, noen måneder senere…

Da man etter at NATO har overtatt de Baltiske landene, så regner en med et angrep fra russerne for å ta tilbake disse landene, før eller siden. Skulle dette skje, så vil russerne være redde for motangrep fra nord, fra NATO-styrker som kommer inn rundt Nord-Norge, og truer Russland. Så dermed vil de samtidig med at de går til angrep mot de Baltiske landene, så vil de ta Nord-Norge ned til Lofoten, for å ha luft- og sjø-herredømme i Barentshavet, for å møte truslene som kommer der.

Dette er scenarioer som er beskrevet av forskere, ikke ut fra min fantasi.

Dette bekreftes jo av den store NATO-øvelsen som skal holdes i år, der man konsentrere seg om å ha NATO-styrker fra Værnes og sørover, pluss i midt og syd Sverige og videre ut i Østersjøen. Så mønsteret fra tidligere NATO-øvelser, der man skulle forsvare Nord-Norge med øvelser der, er man gått bort fra. Men mitt spørsmål er: Ønsker det Norske folket dette, og ikke minst nordnorges befolkning at Nord-Norge skal ofres og fratas alt Forsvar? Läs artikel