Förstärkt förmåga till tung kustrobot, riksdagen.se

Svar på fråga 2017/18:632 av Allan Widman (L) Förstärkt förmåga till tung kustrobot

Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förstärka den svenska förmågan till tung kustrobot genom att ta avställd materiel i bruk som finns på kustartilleriets museum på Aspö i Karlskrona.

Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Inom ramen för uppdraget att stärka den operativa förmågan genomför Försvarsmakten åtgärder på bred front. Tung kustrobot är under återinförande i krigsorganisationen som en del av marinens sjöstridsflottiljer. Försvarsmakten har att bedöma i vilken utsträckning det i enskilda fall är lämpligt att ta tidigare avställda system i bruk inom givna ekonomiska ramar.

Stockholm den 31 januari 2018  Peter Hultqvist     Läs svaret