Hans Blix om Irak efter uppdraget från FN:s säkerhetsråd, fib.se

Hans Blix ser tillbaka på sitt arbete med att leda vapeninspektionerna i Irak på FN:s säkerhetsråds uppdrag fram till USA:s intervention och vad som hänt därefter.

Vad fick dig att acceptera uppdraget 2000 att undersöka om Irak hade lager och förberedelser för kemisk och biologisk krigföring?
– 1997 hade jag avgått som chef för IAEA och ansåg att IAEA under min ledning hade lyckats med uppgiften att säkra att Irak var utan kapacitet att tillverka kärnvapen. Jag blev pensionär under några år. I januari 2000 fick jag förfrågningar om att leda en ny kommission med säkerhetsrådets uppdrag att både inspektera och se till att Irak inte hade kemiska och biologiska vapen och missiler. Jag avböjde, men till slut, när FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan förklarade att jag var den ende som säkerhetsrådet kunde enas om som ordförande så tyckte jag inte att jag kunde dra mig undan. Läs artikel