SDs valplattform 2018: Försvaret, sd.se

Ett krigsanpassat totalförsvar garanterar nationens frihet Totalförsvarets främsta uppgift är att försvara Sveriges territorium och befolkning. Endast ett starkt försvar kan skapa den tröskeleffekt som avskräcker potentiella angripare. Sverigedemokraterna vill att försvarsanslaget senast inom tio år ska öka till minst 2,5 % av BNP, medan vi omedelbart vill påbörja byggandet av en försvarsallians med Finland. Hela folkets försvarsvilja garanterar uthållighet, varför vi särskilt vill stärka de svenska frivilligorganisationerna. Vi anser att den operativa ledningen av försvaret ska ligga på regional nivå och att omsättnings- och mobiliseringsförråd ska vara väl spridda. Som ett militärt alliansfritt land ska vi inte peka ut fiender även om vi deltar i sanktioner och vapenembargon mot vissa länder. Genom partnerskapet med Nato skapas utökade samarbetsmöjligheter inför internationella insatser. Sverigedemokraterna vill att Sverige ska respektera balansen mellan stormakterna. Vi motsätter oss ett militariserat EU, något som i praktiken skulle innebära att Nato och EU får parallella kapaciteter. Den svenska försvarsindustrin är inte bara säkerhetspolitiskt viktig utan även en inkomstbringande, högteknologisk industri. Sverigedemokraterna vill därför särskilt nyttja svenska leverantörer vid materielinköp. Läs  valplattformen