Gotland – ett hangarfartyg, ostrasmaland.se

Hans Bylow

[…] Idag är Ryssland återigen en regional stormakt och på väg att också bli en global dito. Med Putin i Kreml leds landet av en stark man och som alla starka män vill han ha en stark krigsmakt. Ryssland skall fruktas. Det är mot den bakgrunden P18 återupprättas på Gotland. Ön fungerar som ett hangarfartyg mitt i Östersjön. Sverige har ett intimt militärt samarbete med sin alliansbroder Finland. Våra båda länder är tillsammans en stabiliserande faktor i norra Europa.

Ska vi behålla vår alliansfrihet kräver det ett starkare militärt försvar. Försvarsminister Hultqvist säger att det inte finns någon operativ försvarsplanering med USA – bara med Finland om kriget skulle komma. Men övningar med amerikansk militär har skett och kommer att fortsätta ske på Gotland. Det kan säkert uppfattas som en provokation i Moskva. Svenska regeringen har en balansgång att gå mellan försvarspolitik/säkerhetspolitik och förtroendeskapande diplomati.

Med närvaro av försvarsministern, statsministern och ÖB samlades gotlänningarna i Visby för att välkomna det återupprättade regementet på ön. Folk och försvar hör ihop. Läs ledare