Gør som Trump kræver og afsæt flere midler til det danske forsvar, Klaus Kroll, kapten och folketingskandidat för Nye Borgelige, politiken.dk

…Som kompensation for en manglende vilje til at hælde penge i et forsvar, som de fleste politikere ikke har haft den store interesse i at opretholde, har man lystigt sendt fredsbevarende og fredsskabende enheder afsted, i særdeleshed når USA har kaldt. Den katolske kirke ville kalde det aflad, når danske politikere bruger vores aktivisme som udtryk for, at vi bidrager med mere, end vi egentlig gør. Den stærkt stigende aktivisme og samtidige reduktion af vores terrítorialforsvar har udmøntet sig i en omlægning af dansk forsvar til et ekspeditionsforsvar, der kun kan bruge som plug and play-løsning i andre, større, landes enheder.

Vi har de facto mistet evnen til at kæmpe selv, mistet de fleste kapaciteter, der sætter os i stand til at hævde vores grænser, og efterladt et stærkt decimeret forsvar, hvis primære funktion er opgaver langt væk fra Danmark.

 Med den strategi risikerer vi at pantsætte vores udenrigs- og sikkerhedspolitiske egenbestemmelse i en grad, der ikke havde været nødvendig, hvis vi blot opfyldte vores forpligtelser. Vi risikerer at skulle låne enheder udefra til at passe på Rigsfællesskabet, og udenlandske enheders loyalitet i forhold til Danmark er næppe den samme som vores egen. Läs artikel