”Goda relationer mellan Finland och Ryssland”, Hufvudstadsbladet

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger att yttre omständigheter inte ska få påverka de goda relationerna mellan Finland och Ryssland. Lavrov uttalade sig under en presskonferens i Uleåborg efter sitt möte med Finlands utrikesminister Timo Soini (Sannf).

– Gränsen mellan Ryssland och Finland är ett exempel på god grannsämja, sade Lavrov.

I sitt anförande koncentrerade sig Lavrov främst på ekonomiskt samarbete och turism. Lavrov uppgav att man också diskuterat internationella frågor, som kriget i Syrien. Soini sade att läget i Ukraina också togs upp. Under sitt korta anförande beskrev Soini mötet som mycket gott och innehållsrikt. På en fråga om flyktingkrisen i Europa påminde Lavrov om att största delen av flyktingarna från Syrien tas emot i närområdet. Lavrov sade att Ryssland bland annat stött Jordanien ekonomiskt och levererat nödhjälp till området. Mötet mellan Soini och Lavrov hölls i samband med ett Barents euroarktiska råds utrikesministermöte. Notis i Hbl