Diplomatins realiteter: Sven Hirdman om utrikespolitikens oskiljaktiga följeslagare, Utrikespolitiska Institutet 23 oktober

I sin bok ”Ryssland och svensk säkerhetspolitik” skriver Sven Hirdman om erfarenheter och insikter från sina 50 år i utrikespolitisk tjänst. Hirdman beskriver bland annat hur utrikespolitiken syftar till att lägga fast de utrikespolitiska ramar, medan diplomatins uppgifter är mera jordnära; att försöka lösa de konkreta problem och konflikter som trots allt uppstår. Hur ser samspelet mellan utrikespolitik och diplomati ut hos Sveriges aktörer? Finns goda – eller avskräckande – exempel från omvärlden? Hur når man bäst ett lyckat samspel?

Sven Hirdman har tjänstgjort i den svenska utrikesförvaltningen bland annat som ambassadör i Ryssland och Israel. Han har varit var biträdande direktör på SIPRI och statssekretare i försvarsdepartementet.

Pierre Schori är diplomat, tidigare bland annat vid Sveriges FN-representation, och har varit socialdemokratisk politiker.Rolf Ekéus är diplomat och ambassadör, tidigare bland annat i Washington. Ekéus ledde den svenska delegationen vid nedrustningsförhandlingarna i Genève 1983–88.

Datum: Fredag 23 oktober 2015
Tid: 15.00 – 16.30. Registrering från 14.30. Dörrarna stängs 15.00
Plats: Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.
Kostnad: UI-medlemmar gratis, icke medlem – 100 SEK.
Språk: Svenska

UI:s ordförande Michael Sohlman kommer att moderera samtalet.