Generalmajor Eirik Kristoffersen (51) blir ny forsvarssjef, nrk.no

Generalmajoren har en lang karriere fra Forsvaret. Kristoffersen har tidligere vært sjef for Forsvarets Spesialkommando, Heimevernet og Fjernoppklaringseskadronen. […]

Kristoffersen er en høytdekorert mann. For sitt lederskap under kamp i Afghanistan i 2007-2008 ble han, som en av de første etter andre verdenskrig, tildelt Krigskorset med sverd. […]

Den nye forsvarssjefen sier til NRK at dagens trussel mot Norge alltid er en uforutsigbar trussel.

– Vi kan ikke si at vi har en konkret trussel som oppstår her og nå. Vi ser at vi får trusler fra cyber-domenet. Vi har stormaktsrivalisering. Den viktigste jobben Forsvaret gjør er nettopp å forhindre krig, sier han.

– Vi må ha et så troverdig og sterkt norsk forsvar at ingen har lyst til å prøve seg på Norge igjen. […]

 Den nye forsvarssjefen mener Forsvaret må sørge for at pengene som brukes på Forsvaret hvert år går tilå sikre mest mulig kampkraft.

– Vi må sikre oss at vi bruker penger på norske soldater på norsk jord, norske skip i norske farvann og norske fly i norsk luftrom, sier Kristofffersen. Läs artikel