Bildt och von Sydow medger: Fel att slopa fältsjukhusen, dn.se

Coronakrisen visar att det var fel att lägga ner alla Sveriges militära sjukhus. Det medger Carl Bildt och Björn von Sydow – två av Sveriges mest erfarna politiker i en intervju med DN.

Politikerna måste nu enas om att satsa mer pengar på ett starkare militärt och civilt försvar med bred förmåga, anser de två. […]

Ni var delvis ansvariga för en omläggning som innebar att förråden i totalförsvaret tömdes, är det något ni ångrar i dag?

– Ja, när det gäller sjukvården. Vi hade fältsjukhusen – och ännu viktigare – personal för att bemanna dem. Vi hade nu kunnat kalla in militärt utbildad sjukvårdspersonal, svarar Björn von Sydow.

– Det hade väl inte skadat att ha kvar något av försvarets etappsjukhus. Men stora delar av det ekonomiska försvaret hade inte varit så relevant i dag, svarar Carl Bildt. […]

Vad ska det svenska försvaret klara av?

– Sverige ihop med Finland bör ha en sådan bredd i försvarskrafterna att det inte finns någon på förhand given lucka för Ryssland, undantagandes kärnvapen. Vi måste ha konventionella arméförband som är rörliga över ytan, flygförband, marinförband och dessutom ett slags cyberförsvar, svarar Björn von Sydow.   Läs artikel