”Gemensamt blir vi starkare och bättre”, forsvarsmakten.se

I mitten av 90-talet inleddes ett blygsamt utbyte mellan dåvarande Vaxholms Kustartilleriregemente och Nylandsbrigad. Ganska snart insåg både förbanden att det fanns en hel del gemensamma nämnare och vinster vilket medförde att utbytet snart blev ett etablerat och framgångsrikt samarbete som har pågått i drygt 20 år.Samarbetet tog fart på allvar vid millennieskiftet och i dag finns ett väl utvecklat koncept för ett gemensamt förband ur Amfibieregementet och Nylands brigad, kallat Swedish Finnish Amphibious Task Unit (SWEFIN ATU). De första gemensamma övningarna handlade mycket om att lära sig att förstå varandras taktik, teknik, orderterminologi och inte minst förstå varandras kulturer. Arbetet har kommit oerhört långt och i dag har förbanden så gott som daglig kontakt, antingen på förbandschefsnivå eller mellan planeringsofficerare från respektive förband. Läs artikel