”Det viktigaste för oss – och så borde det även vara för de andra som står bakom försvarsbeslutet – är nu att leverera.” Peter Hultqvist Kenneth G Forslund Åsa Lindestam i HD

Anna Kinberg Batra, Hans Wallmark och Karin Enström (M) skriver att Försvarsberedningen bör sammankallas, Aktuella frågor 11/4. Detta är ännu inte aktuellt och det finns goda skäl till det.

I juni 2015 fattade riksdagen med bred majoritet beslut om en ny inriktning för Sveriges försvarspolitik. Det innebär att Försvarsmakten går från ett insatsförsvar till ett försvar vars främsta uppgift är den nationella försvarsdimensionen. Det innebär bland annat att alla delar av Försvarsmaktens organisation som har uppgifter att lösa vid krig eller krigsfara ska organiseras som krigsförband och ges krigsduglighetskrav. Läs artikel