Gemensamma ambitioner i skärgårdsövning, forsvarsmakten.se

Senare i år kommer Amfibieregementet leda en bilateral övning i Stockholms skärgård med namnet ”Archipelago Endeavour 18”. Syftet med övningen är interoperabilitet och samarbete mellan de den svenska amfibiekåren och den amerikanska marinkåren. För att få en glimt av övningsområdet och att träffa sin svenska motpart besökte överste Patrick Keane Haninge garnison…

Amfibieregementet har genom åren etablerat flera bilaterala och multilaterala samarbeten. På så sätt har amfibiekåren fått nya färdigheter som förmågan att basera stridsbåtar på andra staters amfibiefartyg, genomföra gemensamma landstigningar och att leda och samordna flygunderstöd (Close Air Support – CAS). En av nyckelpartnerna är naturligtvis den amerikanska marinkåren. Senare i år inbjuds delar av marinkåren till en övning i Stockholms skärgård som går under namnet ”Archipelago Endeavor 18”. Läs pressmeddelande