Försvar är inte bara militär styrka, Ulf Nilsson, smp.se

Jag var i tio år medlem i Hemvärnet och jag var helt emot att värnplikten och försvaret av Gotland slopades. Jag vill ha ett starkt försvar av Sveriges land, men vårt försvar ska inte kriga i andra länder. Deltagande i FN-trupp undantaget.

Enligt en ny opinionsundersökning är 44 procent av svenska folket emot Natomedlemskap medan 31 procent är för. Detta ger problem för Natovännerna som dominerar media, hur ska de nu bortförklara detta? Ett halmstrå är att 57 procent av Natomotståndarna tror att Nato ändå ”hjälper” Sverige. Cyniskt tycker Nato-vännerna men åsikten kan likaväl tolkas som realism, det vill säga en tro att Nato, vare sig vi vill eller inte kommer att ingripa.

USA/Nato har ju i bland annat Irak och Libyen visat totalt förakt för FN-stadga och folkrätt. Resultatet är mer än en miljon döda och länder i kaos med bland annat slavhandel. Ju närmare vi står Nato desto större fara för sådan ”hjälp”…

örsvar är inte bara militär styrka utan också klok utrikespolitik, det visar erfarenheterna från Andra världskriget. Den finländske Centerpolitikern och presidentkandidaten Paavo Väyrynen visar vägen genom att klart säga nej till Nato.

Finland och Sverige skulle, som fortsatt alliansfria och med goda förbindelser med alla grannländer, starkt bidra till avspänning i Nordeuropa. Med Nato-medlemskap kommer vi direkt i skottlinjen. Läs artikel