Gammal god och tydlig neutralitet

Per Blomquist

För ett drygt år sedan presenterade sajten alliansfriheten.se tio programpunkter som skulle kunna samla anhängare till folkförsvaret och alliansfriheten till gemensamt uppträdande.

Det är nu tredje gången (23/8) som vi publicerar detta dokument, heter det. ”Vår tanke har varit, heter det att dessa punkter skulle kunna färga diskussionen om de försvars-, säkerhets- och utrikespolitikiska frågorna i årets valrörelse. Så har det knappast blivit. Men innehållet känns fortfarande i hög grad aktuellt och relevant.”

Ja, det är det verkligen viktigt att svenska folket i vår demokrati får information. Var finns journalisterna när det gäller Sveriges säkerhet?

Jag har särskilt fäst mig vid de tre första punkterna i underlaget:

  1. Sveriges folk vill fred. Fred är en förutsättning för nationell frihet. – Våra gränser får inte överskridas eller kränkas av någon.
  2. Sverige strävar efter att stå utanför krig. Vi ska inte strida för andra. – Vi garanterar ingens säkerhet; den oförbindande men klibbiga ”solidaritetsförklaringen” återtas.
  3. Vi allierar oss inte med militära makter. Vi har ett gott förhållande till dem. – Staten får heller inte upplåta baser åt främmande makt.

När jag frågar mina grannar och vänner, en del tidigare militärer med ansvar för svensk krigsplanläggning, om de vill ha ett försvar av hela vårt markterritorium för fred eller stridskrafter enligt Försvarsbeslut FB 15 med möjlighet att som förtrupp till Nato anfalla över Östersjön mot Baltikum, där man antagit att ryssar och balter kommit i allvarligt gräl, ser de underligt på mig. De följer inte debatten!

Då de får en närmare förklaring heter det att Sverige ska ha ett försvar för fred och vi ska inte genom att gå in i USA/Nato hota någon.

Två samtalsgrupper bad mig förklara sakfrågan.

En grupp utgjordes av Skara-moderaternas ledningsgrupp med några inbjudna gäster. Dess ordförande, prästen Markus Hagberg, skrev strax efter en timmas samtal en mycket uppskattad artikel där han redde ut att det är två stormakter som hade starkt intresse av vårt markterritorium. Ingen vet vem som öppnar det osannolika kriget först, hette det. Redan båda stormakternas stora intresse av svenskt markterritorium ger Sverige en stark krigsavhållande effekt, menade Hagberg. I Kyrkans tidning efterlyste han senare ett biskopsbrev i försvarsfrågan i likhet med ett som skrevs på 1980-talet.

Svenska folket ogillar säkert Putins agerande med annektering av Krim och kriget i Ukraina, som strider mot folkrätten. Men detta berör inte läget i Östersjöområdet, tvärtemot vad Margot Wallström och Peter Hultqvist framfört, senast i Svenska Dagbladet (25/8).

Ryssland har ett starkt försvar i Östersjöområdet och ett starkt defensivt behov av vårt markterritorium mot huvudantagonisten USA/Nato. Detta är faktorer som de svenska försvars- och utrikesministrarna bör ta till sig. De ger Sverige krigsavhållande effekt mot Ryssland och även mot USA/Nato.

Medborgarna, i likhet med en enig S-kongress våren 2017, ser säkert militär alliansfrihet som gammal god och tydlig neutralitetspolitik. Och många ser nog också att även USA begår förbrytelser och förstår att USA/Nato kan vara först Östersjöområdet.

Medborgarna måste upplysas om att båda stormakterna tydligt deklarerat att de är beredda att vara först med att gå i krig om vitala intressen står på spel. Sverige har ett militärt vitalt intresse för båda stormakterna. Det är inte i första hand retoriken som avgör utan handling. Värdlandsavtal, övning på vårt markterritorium, köp av Patriotrobot – allt ökar spänningen i Norden. Ibland har stormakterna lätt att hitta avtryckaren. Ja, USA har sedan lång tid tillbaka hotat med krig för fria vattenvägar. Sverige är till en del omgivet av sådana.

Det är inte främst mer pengar till Försvarsmakten som behövs i enlighet med Försvarsbeslut 15 utan ett nytt sätt att försvara freden. Med moderna missilrobotsystem kan båda stormakterna inom någon timme nå hela det nordiska området.

Min sagesman med god kontakt med båda stormakternas utveckling pekar på en video, ”This Russian Weapon Can Destroy an Entire Army”, som kan sökas på webben och som visar exempel på markbunden, sjöburen fjärrstridsenhets rörlighet och flexibilitet vid bekämpning av mark- och sjömål. Båda stormakterna har dessa medel till sitt förfogande och rättar metoderna efter medlen. Beakta Östersjöområdet, men det är inte styrande för att försvara och bevara freden i Sverige och inte av vitalt intresse för kringliggande parter.

Som militärhistorikern Arvid Cronenberg och undertecknad nyligen formulerade det: ”Ett litet lands säkerhet tillgodoses bäst genom goda relationer till närliggande stormakter.”

 

Anmärkning. – Författaren är överste av första graden, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och medverkar i antologin Försvaret främst.