Fredsbevarande eller fredsfrämjande – viktig skillnad för en alliansfri stat, Lars-Gunnar Liljestrand

I Finland benämns genomgående de egna styrkorna i Afghanistan, Mali och Irak som ”fredsbevarande”. Nu senast var det Finlands president som i en julhälsning  prisade de finska soldaternas deltagande i fredsbevarande insatser.

Den riktiga benämningen på dessa insatser är ”fredsfrämjande”. Även det låter positivt och fredligt men kan innefatta stridande uppgifter. Tidigare hette det ”fredsframtvingande” insatser, vilket otvetydigt angav att här var det fråga om trupper med stridande uppgifter efter säkerhetsrådsbeslut som hänvisar till kapitel VII i FN-stadgan. Fredsfrämjande låter mindre aggressivt, och för svenska politiker som har att ta beslut om militära insatser i främmande länder som 13 års krig i Afghanistan var nog fredsfrämjande bättre än fredsframtvingande. Ofta framställs ju sådana här expeditionskårer som något slags humanitär insats, trots att det rör sig om krig.

Än mer vilseledande blir det när finska politiker och finska medier talar om fredsbevarande, då finska soldater sätts in i krig i andra länder. Fredsbevarande förutsätter att båda parterna i en konflikt i ett land accepterar att FN stationerar en styrka för övervaka ett vapenstillestånd, medla och på olika sätt övervaka ett fredstillstånd. De fredsbevarande styrkorna har ej mandat att strida men får bära vapen för självförsvar.

Allmänheten, särskilt i alliansfria stater, har rätt att få veta vad det egna landets militära styrkor gör då de sätts in i andra länder. Dribblandet med beteckningar som fredsbevarande och fredsfrämjande framstår som inget annat än försök att undvika obehaglig information om krigsinsatser.

Sveriges linje sedan andra världskriget har, med några undantag, varit att endast delta med blå baskrar i FN-ledda fredsbevarande insatser. Den linjen bröts i och med insatsen i Bosnien och sedan under det mer än 13 år långa kriget i Afghanistan.

Den traditionella svenska linjen byggde på att vi inte skulle riskera att dras in i konflikter mellan stater och särskilt inte mellan stormakterna. Det skälet är fullgott även idag då Sverige med insatsen i Irak kan hamna mitt i en framtida stormaktkonflikt.