Fortsetter å øke sin styrke i nord, aldrimer.no

Etterretningstjenesten mener Russland vil fortsette å øke sin militære styrke i nordområdene, selv om landet etter alt å dømme i 2017 kommer til å nedjustere sitt forsvarsbudsjett for første gang på 15 år. E-tjenesten mener at Norge må forvente seg en økning i antall etterretningsoperasjoner rettet mot Norge.

Etterretningstjenesten la mandag klokken 10 fram sin årlige trusselvurdering. I Fokus 2017 slår E-tjenesten fast at det i dag ikke foreligger noen konkret trussel fra russisk side, men at dette raskt kan endre seg.

– Vi ser et mer aggressivt og selvhevdende Russland. En del av de hemmelige russiske tjenestene vil være drevet av en ambisjon om å svekke og påvirke nære naboland, sier etteretningstjenestens sjef, generalløytnant Morten Haga Lunde…

Etterretningstjenesten er klar på at Russland fortsetter å styrke sin militære kapasitet i nord – raskere enn det Norge gjør.

– Evnen til å true Norge er styrket. I 2017 vil denne utviklingen fortsette. Russiske missilsystemer kan ramme kritisk norsk infrastruktur. Russland kan gjennomføre nektelsesoperasjoner, og påvirke Norges muligheter til å utføre operasjoner fra eget territorium, sier Haga Lunde.

Rapporten peker på at enkelte våpensystemer kan bli utsatt. Noen programmer kan modereres i omfang, men at styrkingen av de russiske kapasitetene i hovedsak fortsetter. Läs artikel

Läs rapporten från norska underrättelsetjänsten