Fortsättning om självförsvar mot terrorism, Mats Björkenfeldt

I mitt inlägg ”Självförsvar mot terrorism?” på denna sajt citerades professor Olivier Corten, som i all korthet angav att en militär intervention kunde vara förenlig med folkrätten om det förelåg ”consent”, det vill säga ett medgivande från någon. Denna fråga bör här undersökas.

I sin The Law Against War.The Prohibition on the Use of Force in Contemporary International Law (Oxford: Hart 2010, s. 259 f.), påpekar Corten: “In the case of a military operation, no one contests that only the highest authorities of the State are able to issue such consent validly. It is only on this condition that it can be claimed that a use of force is not directed against the State’s independence and so does not violate article 2(4) [i FN-stadgan, min anm.].”

På sidan 277 tar han upp frågan vad som gäller om det finns konkurrerande regeringar inom staten. För det första är det ett krav att regeringen måste vara erkänd internationellt. För det andra krävs (s. 309) att regeringen ”is in a position to exercise effective power in the territory of the State in question”.

I The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law (ed. Marc Weller. Oxford: Oxford University Press 2015, s. 855) instämmer professor David Wippman i att regeringen måste ha “effective control of the state”. Och på sidan 839 påpekar professor Gregory H. Fox att det föreligger en “prohibition on assistance to either side” när ingen sida i ett inbördeskrig har “territorial control”.

Professor Helen Duffy (The ”War on Terror” and the Framwork of International Law. Cambridge: Cambridge University Press 2015, s. 308) finner interventionen i Syrien mot ISIS “controversial”, då Syriens regering saknar “authority”.

Så frågan blir då, om det föreligger ”consent” från Assad-regimen i Syrien, huruvida denna regering har ”effective control” över Syrien.

Enligt professor Jean-Pierre Filiu (From Deep State to Islamic State. The Arab Counter-Revolution and its Jihadi Legacy. Oxford: Oxford University Press 2015, s. 210) hade Assad-regimen kontroll över halva landet hösten 2014.

Slutsatsen måste bli att en begäran från Assad-regimen om en militär intervention inte kan innebära att interventionen är folkrättsenlig.

Mats Björkenfeldt är advokat verksam i Stockholm