Fortsatt svenskt stöd till olaglig intervention i Syrien

Utgivarna

Sveriges utrikesminister Ann Linde gav fortsatt stöd till koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR), vid ett möte den 13 november i Washington DC med utrikesministrarna för utvalda länder som deltar i koalitionen.

Under mötet försäkrade USA att man kommer att fortsätta vara en del av militärkoalitionen.  USA:s utrikesminister Mike Pompeo menade att tillbakadragandet i nordöstra Syrien främst handlar om omgrupperingar.

Beskedet togs emot positivt av Ann Linde, som för SVT förklarade att ”det viktiga med det här mötet var att USA sa att de kommer att fortsätta vara aktiva i koalitionen mot Isil, eller Daesh. Kampen är inte över”.

Det svenska ställningstagandet betyder fortsatt stöd till en olaglig militär intervention i Syrien.

OIR saknar folkrättslig grund för interventionen, som har fördömts av den syriska regeringen som ett brott mot landets territoriella integritet och nationella suveränitet.

Vid mötet i Washington ställde sig de deltagande utrikesministrarna bakom en gemensam kommuniké om fortsatt kamp mot IS i Irak och Syrien. Särskilt understryks betydelsen av intensifierad kamp mot terrorister i nordöstra Syrien.

I kommunikén sägs vidare, att man skall verka för att ”stabilisera” de områden i Syrien, som inte ligger under den syriska regeringens kontroll.

Den USA-ledda koalitionen deklarerar således fortsatt militär intervention och inblandning i Syriens inre angelägenheter. Det är oklart vad man exakt avser med att stabilisera områden utanför syriska regeringens kontroll, men uppenbart pekar det på fortsatt olaglig intervention utan slut.

Det är en cynism som överträffar det mesta när utrikesministrarna hävdar, att respekt för folkrätt och humanitär rätt ”måste upprätthållas under alla omständigheter” och att den fortsatta militära interventionen skall ”respektera folkrätten”.

Den USA-ledda koalitionen saknar mandat från FN:s säkerhetsråd. För interventionen i Irak har koalitionen en inbjudan från Iraks regering, medan ingen sådan inbjudan finns för interventionen i Syrien, vilken tvärtom fördöms av syriska regeringen som ett flagrant folkrättsbrott.

USA har, trots president Donald Trumps påstådda tillbakadragande, bestämt sig för att vara kvar med militär styrka i nordöstra Syrien, vilket bekräftas av kommunikén. Motiven har uppgetts vara att lägga beslag på oljan samt att motverka Irans inflytande.

Utrikesminister Ann Lindes deltagande i mötet i Washington och hennes uppenbarligen oreserverade stöd till den fortsatta interventionen i Syrien gör både Sverige och folkrätten en otjänst och är på sikt en farlig politik för ett litet alliansfritt land.

Med vårt deltagande i koalitionen bidrar vi till att underminera folkrätten, och vi är nu medspelare i ett stormaktspel i Mellanöstern, där globala och regionala stormakter kämpar om inflytande.