Försvarssamarbete inom EU i fokus på försvarsministermöte, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 4 till 5 maj vid ett informellt försvarsministermöte i Bulgariens huvudstad Sofia. Vid mötet diskuterade ministrarna bland annat genomförandet av EU:s permanent strukturerade försvarssamarbete, Pesco, och olika perspektiv på krishantering.[…]

Vid arbetssessionen om Pesco fokuserade medlemsländerna på de fortsatta formerna för samarbetet, bland annat styrningsregler för Pesco-projekten. Sedan tidigare har medlemsländerna enats om 17 gemensamma projekt, där Sverige kommer att delta i tre av dem. Regeringen vill se styrningsregler som ger flexibilitet och stort utrymme för projektdeltagarna att utveckla projekten så som de önskar.

– Regeringen vill se ett resultatorienterat samarbete och välkomnar arbetet med ett förtydligande av styrningsreglerna för Pesco-projekten, säger försvarsminister Peter Hultqvist. Läs pressmeddelande