Försvarspolitiken är en serie fiaskon – hur blir det nu? dn.se

Ewa Stenberg

Det som skett sedan millennieskiftet är att den svenska försvarsförmågan noggrant monterats ner. Ändå går det inte att hitta ett tydligt politiskt beslut om att göra just detta.

Tanken var att dra ner det svenska försvaret och tänka över framtidens behov när omvärlden var fredlig och lugn. Det skulle finnas hög beredskap att snabbt bygga upp ett modernt försvar när läget i närområdet blev otäckare.

Istället tömdes och övergavs mobiliseringsförråden. Från år 2005 fanns ingen förbandsstruktur eller krigsplanläggning kvar i Sverige. Det civila försvaret med sina sjukvårdstält, evakueringsplaner och livsmedelsförråd förstördes, såldes eller skänktes bort […]

Sverige satsade främst på internationella militära insatser, som i Afghanistan och Libyen.

Libyeninsatsen bidrog till att skapa ett i stort sett laglöst land. Den större och långvariga militära insatsen i Afghanistan gick inte heller som tänkt. […]

Hur ska vi medborgare kunna veta att de nya miljarderna läggs på moderna system som kommer att fungera och på personal som går att rekrytera och behålla? Läs artikel