Försvarsministern träffade Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist tog emot Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, FOS, i Rosenbad fredagen den 8 april. Tillsammans med FOS samtalade försvarsministern bland annat om förändringen av den svenska försvarspolitiken med fokus på den nationella försvarsförmågan och de frivilliga försvarsorganisationernas roll i totalförsvaret.

– I det försvarspolitiska inriktningsbeslutet från förra året betonas att de frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig roll i att återskapa totalförsvaret inte minst när det kommer till folkförankring och försvarsviljan. Regeringen bedömer också att de frivilliga försvarsorganisationerna bör kunna bemanna befattningar i andra krigsförband än hemvärnsförbanden, sade försvarsministern. Läs meddelandet