Försvarsministern om Natohjälp: Spekulation och önsketänkande

Helsingin Sanomat skrev på fredagen att Nato-länderna har diskuterat hjälp till Finland och Sverige i en krissituation, även om länderna inte är Nato-medlemmar. Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) dementerar tidningens uppgifter.

Niinistö avfärdar uppgifterna som spekulation och önsketänkande.

– Finland är inte Natomedlem och Finland har inte tillgång till den diskussion som förs på Natoländernas möten. Förstås deltar jag i egenskap av försvarsminister på Natos försvarsministermöte nästa vecka. Jag har också deltagit i några andra tidigare möten, men någon försvarsplanering eller verksamhet kopplad till Natos femte artikel har vi inte tillgång till som icke-medlemmar, säger Niinistö.

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/10/forsvarsministern-om-natohjalp-spekulation-och-onsketankande