Försvarsmakten och MSB lägger grunden för en sammanhängande planering för totalförsvaret

Försvarsmakten.se

Totalförsvaret inkluderar all militär och civil verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det är mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge som regeringen gett myndigheterna Försvarsmakten och MSB i uppdrag att föreslå principer för samordning, prioriteringar och resursförstärkningar för totalförsvaret inför och under höjd beredskap och ytterst i krig. Med krisberedskapen som grund kan förmågan att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan utvecklas.

Läs mer: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/06/forsvarsmakten-och-msb-lagger-grunden-for-en-sammanhangande-planering-for-totalforsvaret/

Förslaget kan läsas här: http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/avtal/160610-fm2016-13584-3-huvuddokument.pdf