Försvarsministern: ”Offensiven måste lyckas”, gp.se

Från öster avancerar kurdiska peshmergastyrkor.

– Det måste sluta med att Mosul befrias, säger Peter Hultqvist (S) till GP under ett besök i Göteborg. – Offensiven är en stor utmaning för man riskerar att hamna i strid i bebyggelse, och man vet inte hur IS kommer att agera i olika lägen, om de kommer att fly eller stanna. Det kan vara minerat och inget vet vad som sker med befolkningen…

Jag deltog i koalitionens möte i Washington i somras då förutsättningarna för operationen gicks igenom, säger Peter Hultqvist…

Sverige deltar i den USA-ledda koalitionen med att utbilda peshmergasoldater. 35 svenska militärer finns i Erbil, ungefär åtta mil från Mosul.

– Det har funnits en önskan inom koalitionen att alla måste ställa upp ytterligare. Vi svarar med att lägga en proposition om att fördubbla antalet utbildare till 70 personer och utvidga det område där de kan verka från norra Irak till hela Irak, säger Peter Hultqvist. ..

Stödet kommer även i fortsättningen att riktas till de kurdiska förbanden. Peter Hultqvist har i Erbil träffat representanter för peshmerga och den kurdiska självstyrelseadministrationen.

– Jag uppfattar att de uppskattar vår insats och att den har en direkt inverkan på deras militära förmåga, säger han och tittar samtidigt framåt, bortom striderna…

USA vill placera 300 marinkårssoldater i Norge för att höja beredskapen. 2017 deltar samma marinkår på Västkusten i den största försvarsövningen i landet på flera decennier. Det sker inom ramen för ett värdlandsavtal med Nato för att underlätta militärt utbyte i fred och kris. Värnplikten återinförs i Sverige.

– Vi lever i en sådan situation att det är nödvändigt att samarbeta med andra länder för att bygga nödvändiga säkerhetsnätverk kring vårt land. Vi måste kombinera det med egen nationell förmåga, säger Peter Hultqvist. Läs artikel