Är det möjligt att tala med Putin? Bo Pellnäs, unt.se

…Ändå är det viktigt att Sverige bidrar till att fördjupade samtal med ryssarna kommer till stånd och på sikt möjliggör överenskommelser om rustningsbegränsningar och en fungerande ömsesidig kontroll av kärnvapnen. Men det kräver att vi ser realistiskt på Putins politiska mål. Vi får inte förvandla oss till ett förhandlingsspelets ”nyttiga idiot”, den som Lenin talade om. Vår egen roll blir blygsam men kan få betydelse när vi blir medlem av FN:s säkerhetsråd. Det krävs att västvärlden står enad och erbjuder villkor som är tilltalande för Putin. Det är den lätta delen. Värre blir det att ställa honom inför trovärdiga och tydliga kostnader, som är politiskt och ekonomiskt svåra att hantera och framtvingar eftergifter.

För övrigt anser jag att värnplikt bör återinföras. Läs artikel