Försvarsministern besökte hemvärnsövning, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den pågående ledningsövningen Geltic Bear i Enköping den 20 januari. I övningen deltar flera hemvärnsbataljonsstaber från militärregion Norr och även medlemmar i andra frivilliga försvarsorganisationer.

Geltic Bear är en årligen återkommande övning med syfte att öva staberna vid landets Hemvärnsbataljoner. Under ett par veckor turas landets militärregioner om att leda sina respektive hemvärnsbataljoner vid Ledningsstridsskolans stora ledningsträningsanläggning på Ledningsregementet…

Hemvärnsförbanden är en stor och viktig del av det svenska militära försvaret. De 40 hemvärnsbataljonerna omfattar cirka 22 000 män och kvinnor och är med sin geografiska spridning och höga beredskap av stor betydelse för försvaret av det svenska territoriet. Hemvärnsförbanden skyddar bland annat flyg- och marinstridskrafternas basområden liksom kritisk infrastruktur och viktigare skyddsobjekt över hela landet. Läs atikel