Forsvarsministeren har bløffa offentligheten, itromso.no

Jens Ingvald Olsen mener forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har bløffa offentligheten og bagatellisert beredskaps-tilstanden i Norge. […]

Det er nå over 4 år siden den første meldinga kom, våren 2016, om at US Navy (Den amerikanske marine) og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) var i kontakt med Tromsø Havn for å bruke den sivile Grøtsund industrihavn på Tønsnes, like nord for Tromsø bysentrum, som logistikkhavn for amerikanske (atom) reaktordrevne ubåter. På det tidspunktet var undertegnede i politisk ledelse og finansbyråd i Tromsø kommune. Jeg uttalte i intervju i avisa Nordlys at jeg var svært kritisk til disse planene. Særlig ut fra beredskaps- og sikkerhetshensyn mente jeg det var uforsvarlig å ha atomubåter liggende ved sivil kai nær Nord-Norges største by, og kun et par kilometer i luftlinje fra den viktigste helseinstitusjonen i Nord-Norge, UNN. Men også at planene var et ledd i en uønska militær opprustning i nordområdene, og at vi dessuten ikke får vite om ubåtene har atomraketter om bord. […]

I oktober 2018 fremmet Rødt på Stortinget spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om risikoen ved den planlagte etableringa på Tønsnes, og om atomubåtene hadde raketter med atomstridshoder. Svaret var uklart, men Bakke-Jensen var klar på at Brattelidoktrinen fra 1975 gjaldt. Hovedinnholdet i Brattelidoktrinen (etter statsminister Trygve Bratteli, AP) er at Norge forutsetter at NATO-allierte ikke har våpen med atomstridshoder når de er i Norge, men at Norge ikke foretar inspeksjoner for å kontrollere at dette overholdes. Läs artikel