Försvarsminister Peter Hultqvist svarar på fråga om militärt kuppförsök i Mali, riksdagen.se

Björn Söder har frågat mig om vilka konsekvenser den maliska militärens agerande får för de svenska militära insatserna inom Minusma och Takuba.

Sverige har ett mångsidigt engagemang i Mali, inklusive ett omfattande militärt deltagande. FN-insatsen Minusma, som verkar under mandat från FN och på inbjudan från Mali, är det största bidraget och omfattar ca 215 svenska soldater. Task force Takuba omfattar upp till 150 svenska soldater och är en multinationell specialförbandsinsats som verkar på inbjudan av Mali. Inbjudan förlorar inte giltighet i ljuset av den senaste utvecklingen.

Regeringskansliet följer noga den mycket oroande utvecklingen i Mali med den ytterligare militärkupp som genomförts. Den övergångsprocess för återgång till folkvalt styre, som man enades om efter militärkuppen i augusti 2020, måste återupptas. Det är angeläget att konstitutionell ordning och demokratiska institutioner respekteras, med en inkluderande dialog och att pågående övergångsprocess i Mali utmynnar i att demokratiska, fria och rättvisa val genomförs inom överenskommen tidsram.

Det är nödvändigt att den närmaste tiden analysera engagemang och utbyte beträffande Mali i ljuset av den politiska utvecklingen. I grunden har inte skälen till Sveriges breda engagemang i Mali ändrats och det är viktigt att fortsatt stödja det maliska folkets rättmätiga strävan efter säkerhet, respekt för mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling. Läs  protokollet