Försvarsminister Niinistö talade vid öppnandet av Försvarskursen, valtioneuvosto.fi

Riksdagen godkände i somras den första försvarsredogörelsen i Finlands historia. Enligt minister Niinistö fick Finlands försvarspolitik, som varit lite oklar, nu en riktning och linje långt in på 2020-talet.
I sitt tal betonade Niinistö vikten av att förstärka den nationella försvarsförmågan. Enligt ministerns åsikt måste det finska försvaret anpassa sig till den förändrade säkerhetssituationen. Det finns en bra grund för detta enligt Niinistö, eftersom Finland inte gick med i den allmäneuropeiska ”krishanteringshypen” under förra decenniet. ”Vi upprätthöll omodernt men målmedvetet vårt nationella försvar i fråga om värnplikt och territorialförsvar”, konstaterade Niinistö.

När den säkerhetspolitiska omgivningen förändras, måste man också satsa på beredskap. I sitt tal påminde Niinistö om att Försvarsmakten under de senaste två åren har gjort mycket för beredskapen. Som exempel nämnde Niinistö beredskapsenheterna, som har byggts upp för att avvärja hot som utvecklas snabbt. Läs talet