Försvarsminister Hultqvist i rysk-georgisk konfliktzon: ”Små nationer måste hålla ihop”, dn.se

I artikeln nedan från Dagens Nyheter säger försvarsminister Peter Hultqvist att små nationer måste  hålla ihop. Vi har på den här sajten kommenterat att Georgien istället strävar att bli Nato-medlem och att Peter Hultqvist var i Georgien för att meddela att Sverige kommer att  delta i Natos  och  Georgiens gemensamma militärövning 2019.

DN: Det har gått nästan tio år sedan kriget mellan Georgien och Ryssland. Men fortfarande är en femtedel av Georgien ockuperat av ryssarna – en frusen konflikt där ett mystiskt dödsfall nu höjer temperaturen. Förra veckan åkte försvarsminister Peter Hultqvist (S) till konfrontationslinjen där 19 svenskar tjänstgör under EU-flagg. […]

Georgien har i likhet med Sverige nyligen återinfört värnplikten. Den svenska Försvarsberedningens förslag om ett modernt totalförsvar för krig har Levan Izora läst. Och Hultqvists besked här att Sverige ska delta i nästa års Nato-Georgien-övning välkomnas av Levan Izora som säger:

Vi står inför samma hot, från Ryssland. Det är vår skyldighet att diskutera gemensamma sätt att möta det hotet. Konceptet om ett totalförsvar är ett av ämnena Det gäller att vara stark nog att undgå en attack. Små nationer har inga ambitioner att bli militariserade, utan vi vill endast kunna försvara oss.

På planet hem mot Sverige svarar Peter Hultqvist på varför det är så viktigt att besöka Georgien:

– Små nationer måste i den här oroliga tiden, där folkrätten ifrågasätts, hålla ihop. Läs artikel