Karin Ann-Marie Söder 1928-11-30 — 2015-12-19 Politiker, minister, Centerpartiets ordförande, skbl.se

[…] Karin Söder var i många stycken en föregångskvinna. När Thorbjörn Fälldin 1976 fick möjligheten att bilda regering fann han att hon var den mest lämpade att axla utrikesministerposten. Hon hade en förmåga att läsa in digra luntor, hade erkänt gott omdöme och hade sedan tidigare varit ledamot i utrikesnämnden. Karin Söder klev därmed in i ett mansdominerat område. För henne handlade utrikespolitiken om att hävda den svenska alliansfriheten, att stärka fredsarbetet, ta upp kampen mot kärnvapenhotet och att verka för en ny ekonomisk världsordning med solidaritet för tredje världens folk och för kvinnor och barn.

Inger Fredriksson            Läs artikel