Försvarsmaktens personalförsörjning – var är kriget? Karlis Neretnieks

Karlis Neretnieks skriver på sin blogg insiktsfullt om bristerna i det svenska försvaret. Särskilt problematiskt är personalförsörjningen. Det fattas nu 7000 personer i försvarsorganisationen. Neretnieks sätter sin tillit till utredningen om försvarets personalförsörjning som drivs av Annika Nordegren Christensen. Utredningen kan  titta på alternativ  menar han och nämner överutbildning som skapar en personalreserv som kan fylla två funktioner: utgöra en personalpool för att sätta upp fler förband och att ge existerande förband nödvändiga reserver.

Men det enda verkliga alternativet är ett återinförande av den allmänna värnplikten. Neretnieks nämner inte det vilket kan vara förklarligt eftersom han var med i det så kallade ”Generalsuppropet” 2004 då ett antal höga militärer krävde värnpliktens avskaffande. Där finns grunden till försvarets kris idag. Läs Neretnieks artikel