Försvarsmaktens nya helikopter – ett sorgebarn, Sveriges Radio

Helikopter 14 är mycket dyr att flyga och underhålla. Därför finns risk för att de nio helikoptrarna som är avsedda för användning på land läggs i malpåse, om inte regering och riksdag skjuter till mer pengar, erfar Ekot.

Helikopter 14 är ett sorgebarn för Försvarsmakten. Alla helikoptrarna skulle ha levererats 2009, men köpet av den helt nya sameuropeiska helikoptern har försenats med nästan tio år. Nu när alla helikoptrarna till slut är på plats så visar det sig att det kostar så mycket som 200 000 kronor i timmen för Försvarsmakten att använda helikoptern.

En förklaring är att det är en modern helikopter med avancerade system som är dyra att underhålla, enligt Jonas Nellsjö chef för helikopterflottiljen.

– Ju mer avancerade helikoptrarna blir och ju mer system som installeras, desto dyrare blir driftkostnaderna på helikoptrarna. Och med tanke på alla reservdelar och så vidare som inte finns producerade i den omfattning som krävs för att bli operativt, sticker ju kostnaderna, säger Jonas Nellsjö.

Som jämförelse kostar Helikopter 16 eller Black Hawk – som köptes in på grund av den sena leveransen av helikopter 14 – bara 40 000 kronor i timmen att flyga. Läs artikel