Ett gott råd, Per Blomquist, sla.se

I SLA 31/1 ger Göran Rudengren (GR) ett gott råd: ”Tänk noga efter innan du röstar” och menar vidare: ”Vi verkar vara fjärran från upplysningens ideal att förnuft och frihet ska råda i världen.” Ja, visst är det så. Detta gäller inte minst Sveriges säkerhet […]

Efter cirka 20 år i tjänst med uppgift att analysera strategiska/operativa förhållanden för Sverige vet jag att decennier av bristande intresse har lett även Sveriges politiska och militära ledning på djupa avvägar. Okunskap? Ja, utan intresse och gediget arbete leder det till dagens läge. Försvarsministern konstaterade ”alla får ta på sig ansvaret”. Ja, så är det, men det gäller inte retorik.

Låsningarna sitter djupt, de berör känsliga frågor och lösningarna ligger långt tillbaka i tiden – efter andra världskriget.

Vanskligt att åberopa erfarenhet. Likväl ska här framhållas att ett kostnadseffektivt militärt alliansfritt försvar av vårt markterritorium ger frihet, leder till verkan för fred och den allra bästa säkerhet för landet och medborgarna. Läs artikel