Försvarsmaktens huvudkrigsövning inleds i maj, puolustusvoimat.fi

Försvarsmaktens huvudkrigsövning under våren 2021 genomförs på grund av coronavirussituationen som tre delövningar på olika håll i Finland. Också vårens övriga slutövningar genomförs till följd av pandemiläget genom specialarrangemang.

Under Försvarsmaktens huvudkrigsövning som arrangeras vartannat år övas samverkan mellan de olika försvarsgrenarna, eldanvändning, logistiska arrangemang och ledarskap samt samverkan med Gränsbevakningsväsendet. Under huvudkrigsövningen testas de värnpliktigas kunnande som en del av större trupphelheter. I varje delövning deltar trupper från flera försvarsgrenar och olika truppförband samt aktörer från olika delar av Försvarsmaktens organisation. […]

I vårens krigsövningar deltar många reservistutbildare som är verksamma inom Förvarsutbildningsföreningen (MPK). Försvarsmakten stöder frivilliga utbildningsevenemang som arrangeras av Försvarsutbildningsföreningen på olika håll i Finland. På Försvarsutbildningsföreningens kurser förbättras reservisternas militära färdigheter och beredskap att delta i Försvarsmaktens frivilliga övningar och repetitionsövningar. Ytterligare uppgifter om kurserna finns i Försvarsutbildningsföreningens utbildningskalender. Utbildningarna genomförs inom ramen för coronarestriktionerna. Läs pressmeddelande