Om oss, puolustusvoimat.fi

Försvarsmakten tryggar Finlands territorium, befolkningens livsbetingelser och statsledningens handlingsfrihet samt försvarar den lagliga samhällsordningen, vid behov med militära maktmedel, om ett väpnat angrepp eller ett motsvarande yttre hot riktas mot Finland. […]

I fredstid sysselsätter Försvarsmakten omkring 12 000 personer i Finland, av dem är ca en tredjedel civila eller personer med civil utbildning. Varje år utbildar Försvarsmakten ca 22 000 beväringar.

Försvarsmakten upprätthåller och utvecklar militär beredskap under alla förhållanden. Under normala förhållanden är Försvarsmaktens viktigaste uppgift att utveckla och upprätthålla prestationsförmågorna, vilket omfattar planering, anskaffning, underhåll och avskrivning av vapensystem och övriga prestationsförmågor, samt att producera trupper som använder dessa. Läs pressmeddelande